ACCOUNTANCY:
Als accountant kijk je als het ware in de financiële keuken van een onderneming...
BOEKHOUDING:
Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een bedrijf...
FISCAAL ADVIES:
Uw boekhouding en jaarrekening zijn belangrijk...
ADMINISTRATIE:
Administreren is het 'systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken, en verstrekken van ...
FINANCIËLE PLANNING:
Financiële planning is een uitgebreid adviestraject waarbij ...
VENNOOTSCHAPPEN EN ÉÉNMANSZAKEN:

Een ‘eenmanszaak’ is een onderneming die, in tegenstelling tot de vennootschap, geen ...

veerle-verlinde

Het voeren van een boekhouding, verlenen van fiscaal advies vereist niet alleen een professionele aanpak. Persoonlijk hecht ik ook veel belang aan een goede relatie met mijn klant, een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

Een goede accountant moet meer in huis hebben dan technische bagage. Hij moet ook aanzien worden als een vertrouwenspersoon.

Persoonlijk contact is hierbij dan ook belangrijk.

Betrokkenheid, eerlijkheid, sociaal engagement en een open communicatie zijn dan ook belangrijke waarden voor mij.

De technische bagage ontbreekt mij zeker niet. In juni 1995 ben ik afgestudeerd aan de Handelshogeschool te Antwerpen, waar ik mijn diploma licentiaat Handels- en financiële wetenschappen optie accountancy en fiscaliteit behaalde. Daarna heb ik de driejarige opleiding belastingconsulent gevolgd te Kortrijk. Tot slot heb ik ook mijn stage als stagiair-accountant volbracht, wat mij de titel van accountant en belastingconsulent opbracht.

Ik heb zo'n 12 jaar beroepservaring kunnen opdoen in een accountantskantoor.

Gebaseerd op dit alles ben ik ervan overtuigd U een goede service te kunnen bieden. Uw tevredenheid is mijn tevredenheid.

Groot en klein, wees welkom!